Středník

Čapkův sál

Shromáždění s programem a jídlem