Kdo jsme

Jsme otevřené duchovní společenství lidí, kteří mají společné sociální a kulturní cíle a zájmy.

Nabízíme duchovní podporu a útočiště s možnostmi vzdělávání a seberealizace v duchu unitářských principů. Jsme místem, kde si nasloucháme, pomáháme a vzájemně se podporujeme.

Chceme přispět světu, aby byl lepší. Čerpáme z našich ideálů, životních zkušeností a s plným využitím všech prostředků našeho společenství.

Naše společenství je součástí organizace Obce širšího společenství a NSČU.