Program

Pravidelná shromáždění s promluvou a společnou debatou se konají každý čtvrtek, vždy od 17:00. Vítán je každý včetně dětí, podle okolností je do programu zakomponovaný i příběh pro děti. Kromě pravidelných shromáždění se dále scházíme při jiných příležitostech.

31. 5. Zákon příčiny a následku
Život každého z nás je protkán podivuhodnou sítí kauzality. Je člověk otrokem svého osudu nebo svobodnou bytostí?

7. 6. Svítí do tmy, naděje naše!
Prožívání Boha skrze lidské osudy v dílech významných osobností české prózy (Božena Němcová, Jan Čep, Jan Balabán). Z cyklu Stavitelé chrámu – zamyšlení k duchovní tradici v české literatuře.

14. 6. Osudová chyba
Každý z nás už asi někdy v životě udělal něco, co ho později velice mrzelo. Nebo něco, co mělo netušené následky v našich životech nebo v životech lidí nám blízkých. Nebo jsme se stali obětmi osudové chyby někoho jiného?

21. 6. Život a smrt
Vědomí toho, že zemřeme, má obrovský vliv na lidské chování. Zamysleme se nad slovy, která nám v tomto ohledu nabízí Forrest Church: „Náboženství je naše lidská odpověď dvojí realitě: za prvé tomu, že jsme na živu, a na druhé straně tomu, že musíme zemřít.“