Program

Pravidelná setkání se společnou debatou se konají každou středu, vždy od 17:00. Vítán je každý. Kromě pravidelných shromáždění se dále scházíme při jiných příležitostech.

5. 12. Jsme z téže látky jako sny
Sny, ideály a toužení po lepším životě nás provází životem jako trpělivý průvodce. Nasloucháme jim? „Jsme z téže látky jako sny; a naše živobytí věnčí spánek.“ William Shakespeare

12. 12. Vánoce
Každý máme vzpomínky z dětství na Vánoční svátky. Máme také na ně jistě svůj osobní názor dnes, v době dospělosti. Vánoce jsou pro mnoho lidí obdobím, kdy jsou velmi citliví a zranitelní. Jak jsme na tom my?

19. 12. Služba druhým, služba světu
Spiritualita není jen zájem o duchovní věci, protože bez skutků je mrtvá. Někdy ve skutku je více poznání moudrosti než ve štosu knih!

9. 1. Kde hledat naději?
Nadcházíme se v období roku, kdy světla je málo, slunce se skrývá za mraky. Je to čas, kdy je dobré usebrat se a znovu a znovu v sobě obnovovat naději.

16. 1. Co máme rádi
Každý máme něco rád, něco máme v oblibě a něco prostě zbožňujeme. Není to jen obyčejná fráze, když padne výzva: řekni mi, co máš rád, a já ti řeknu, jakým jsi člověkem.

23. 1. Zkušenost ztráty
Kolik jsme toho během života již nabyli, kolik věcí ale i vztahů jsme už vlastnili? A co z toho jsme ztratili, jak a proč? Nezůstalo v nás něco z té doby prožívané ztráty, co je pořád živé?

30. 1. Zkušenost nálezu
Znáte ten pocit radosti, když znenadání najdete něco, co jste dlouho hledali a nemohli najít? Anebo prostě náhodou jste získali něco, co vám přineslo radost a štěstí? A nemusí to být vůbec jen věc, ale třeba i vztah, člověk, myšlenka…