Unitářství

Unitářství je svobodomyslná víra, povzbuzující člověka k sebepoznávání a sebezdokonalování i k práci pro lepší svět, nabízející inspiraci ke stále pokračujícímu hledání a nacházení hodnoty a duchovní hloubky života.

Nesjednocuje nás následování kréda nebo identita odvozená od dávných událostí a nauk, nýbrž chápání náboženství ve smyslu stále pokračujícího hledání.

Shodně také vycházíme z takzvaných unitářských principů, z nichž tři jsou historicky výchozí, a to jsou svoboda, rozum, tolerance.  O unitářských principech i o unitářství se dozvíte více na stránkách NSČU. Rádi Vám rovněž poskytneme i další informace o unitářské spiritualitě, historii, způsobu života i o dalších věcech, které Vás budou zajímat.